2021
 

NAMNSDAGSKALAS I EMILIA FOGELKLOUSÄLLSKAPET 14 NOVEMBER

 

Emilias namnsdag firas i år söndag 14/11 kl. 13.00 -15.30

i Skeppsholmsstudion, Slupskjulsvägen 34 

på Skeppsholmen i Stockholm (promenera t.ex. från 
Nationalmuseum  över bron och gå sedan till vänster)

Sockor anbefalles eftersom vi får fira i en dansstudio.

Vi kalasar på namnsdagstårta och samtalar om Emilia 

och hennes verk under rubriken "Emilia i våra hjärtan"

(Ta gärna med ett eller några citat)

Medlemmar betalar 50kr./person och övriga 75 kr.

Anmälan senast torsdag kväll 11/11 till 070 299 41 81 (gärna sms)

eller via mail till anita.helgesdotter@hotmail.se

 


 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  LÖRDAGEN 18/9 2021

På Mariagården i Norberg (plan 3)

 

På grund av pandemin och vår kassör Birgitta Jubells hastiga död i sommar kommer årsmötet att äga rum först 18 september.

Som vanligt har vi lite kringprogram enligt nedan.

Välkommen med anmälan senast 15/9

 till Anita Helgesdotter (0702994181) eller via mail: anita.helgesdotter@hotmail.se

 

PROGRAM

12.00  Lättlunch

13.00  Årsmötesförhandlingar

14.00  Emilia för 100, 90, 80 och 75 år sedan

Avslutning  15.30 (eller strax efter)

 

 


 

2019

Medlemsavgift: 100 kr per år Bankgiro 5338-7627
 

(Glöm inte att ange både Emilia Fogelklousällskapet och ditt namn!)
 

Årsmöte hålls i Norberg

EMILIA FOGELKLOUSÄLLSKAPET

kallar till ÅRSMÖTE måndag 29 april 13.30-15.00

på Mariagården i Norberg.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar följda av samtal.

 

Den som vill vara med och äta en enkel lunch på lokal

12.30 (kostnad 50-75 kr) och/ eller "mingelfika" 15.00-15.30

måste anmäla det senast 25/4

Anita Helgesdotter, ordförande 

anita.helgesdotter@hotmail.se  eller tel. 070 299 41 81)

 

 


2018

EMILIA FOGELKLOU, STUDIEKAMRATEN OCH TIDEVARVET
 

HÖSTMÖTE I NORBERG LÖRDAG 17 NOVEMBER 2018

på NEED COFFEESHOP vid Torget Kl. 11.30 - 14.30

 

Alla är välkomna efter anmälan till Anita Helgesdotter

via mail eller telefon 070 299 41 81 senast tisdag 13/11.

Efter inledningen med utgångspunkt från de två tidskrifterna

samtalar vi om bildning. Ett brett begrepp!

Kostnaden är 50 kr. för medlemmar och 100 kr. för övriga

Enkel lunch och kaffe ingår. Endast betalning på plats.

Emilia Fogelklousällskapet kommer under slutet av året

att övergå till bankgiro


KALLELSE

ÅRSMÖTE för EMILIA FOGELKLOUSÄLLSKAPET

Söndag 22 april 2018 kl. 14.30

på Mariagården i Norberg

Välkomna!

Upplysningar: Anita Helgesdotter 070 299 41 81


 

 

 

2017

"Den allra vanligaste människan"

Emilia Fogelklousällskapet inbjuder till ett

Miniseminarium onsdag 15 november 2017

kl. 16.30-19.00

i ABF-huset på  Sveavägen 41 Stockholm

studierummet Lappland vån. 5 

Vi börjar med mingel och bokvisning

(även försäljning)

17.00 eller lite senare berättar Ylva Eggehorn,

som skrivit förordet i nyutgåvan av

"Den allra vanligaste människan"

om sin ingång till Emilia Fogelklous författarskap.

Vi får god tid till samtal.

Enkel förtäring ingår i avgiften som är 50 kr.

för medlemmar och 70  kr. för övriga.

Begränsat platsantal!

Anmäl snarast till

Anita Helgesdotter (ordförande)

070 299 41 81 anita.helgesdotter@hotmail.se
 


Höstträff

Medlemmar i Emilia Fogelklousällskapet
och andra intresserade

är välkomna till

HÖSTTRÄFFEN lördagen 7 oktober

kl. 12.30-15.30 i Sockenstugan i Karbenning

Vi kommer att samtala om Emilia och hennes verk

och inte minst om hennes verksamhet inom

Västmanland och Dalarna.

Den bok som kommer ut i nyutgåva på Libris förlag i november

nämner vi lite särskilt.

Vi besöker också Karbennings kyrka,

där Emilia predikade på nyårsaftonen 1956.

En av dem som berättar är Anders Liljas, som var med den gången.

Anders berättar också om Styrsjöbo och Lederåsen utanför Leksand,

där Emilia tillsammans med maken Arnold (och senare med andra)

tillbringade många fritidsdagar.

En enkel måltid får vi i Sockenstugan. Dagen avslutas med en kort vandring

i Högfors, där Emilia var bofast 1946-1951 och där hon bodde nästan på "halvtid"

ytterligare c:a 5 år.

Kostnad: 70 kr. för medlemmar 100kr/pers. för övriga anmälda.

Anmälan till Anita Helgesdotter (070 299 41 81) senast 4/10 kl 12.00

anita.helgesdotter@hotmail.se


 

Årsmöte 2017

 

Emilia Fogelklousällskapets årsmöte äger rum

på Mariagården (3:e våningen) i Norberg

lördag 22 april kl.13.00.

Välkommen redan kl. 12.00 då vi äter en lättlunch,

men till den måste man anmäla sig, helst en vecka

innan till Anita Helgesdotter 0702994181

anita.helgesdotter@hotmail.se

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar

informeras bl.a. om eventuell nyutgivning av

"Den allra vanligaste människan"

och om Emilia Fogelklous gravplats.

 


 

VÄGAR TILL INRE VERKLIGHET

Andlig erfarenhet och mystik tradition
 
 En skrift från Eckhartstiftelsen om Emilia Fogelklou.
 
 Ur innehållet:
 Ljus finns ändå - Lisbeth Gustafsson
 Ett annat sätt att se - Erika Dahlén
 Ett brev till Emilia - Julia Ryberg
 Se människan - om dialog som teologisk praktik.
Hedersdoktorsföreläsning av Lisbeth Gustafsson 2015.
 Att gå ut är att gå in - om Mäster Eckhart - Bo Pehrsson.
 
 Pris 50 kr plus frakt.

 Beställs från: lisbeth@transverba.com eller 070 6517898.

 


 

Kallelse till årsmöte 2016

Söndag 1 maj Kl. 13.00 på Abrahamsgården i Norberg
För ankomstfika 12.30 behöver vi anmälan senast 30/4 kl. 17.00
till 070 299 4181 (Anita Helgesdotter) Direkt efter årsmötet har vi  ett miniseminarium om E.F. till 16.00.

Lätt förtäring ingår, anmäl  också till det senast dagen innan


 

Kallelse till årsmöte 2015

Medlemmar kallas,
och övriga intresserade är välkomna om de anmäler sig senast 23/4
till årsmöte i Mariagården i Norberg
lördagen 25 april kl. 13.00.
Direkt efter gängse årsmötesförhandlingar informeras om vad som pågår
i "Emilia Fogelklouarbetet", om nya artiklar et c. samt kommande program.
 
Upplysningar lämnas gärna av ordf. Anita Helgesdotter (070 299 4181)
anita.helgesdotter@hotmail.se
 


 2014

Kallelse till
Årsmöte söndag 27 april 2014 kl. 13.00 på Abrahamsgården i Norberg.
Upplysningar lämnas gärna av Anita Helgesdotter 070-299 41 81

Samtal om Emilia Fogelklous förhållande till naturen och det andliga

direkt efter förhandlingarna.

 


År 2013

KALLELSE:
Årsmötet 2013 äger rum lördagen 27 april kl. 12.30 i Mariagården i Norberg.

Handlingar delas ut innan årsmötet (Från kl. 11.00).
Sedvanliga årsmötesförhandlingar som inleds med att vi minns Malin Bergman Andrews
som lämnade jordelivet 10 december 2012. En svår förlust för vårt sällskap. Men vi har många ljusa minnen.
Efter förhandlingarna hoppas vi få en fin stund tillsammans med minnen av både Emilia Fogelklou och Malin.Andrews.

Upplysningar lämnas gärna av Anita Helgesdotter
Telefon: 0223-20235
Mobil:  070-299 41 81

 

OBS att det går bra att betala in medlemsavgiften till

Emilia Fogelklousällskapet


Tidigare händelser

 

Till start 


Emilia och Arnold