Årsmöte 2017

 

Emilia Fogelklousällskapets årsmöte äger rum

på Mariagården (3:e våningen) i Norberg

lördag 22 april kl.13.00.

Välkommen redan kl. 12.00 då vi äter en lättlunch,

men till den måste man anmäla sig, helst en vecka

innan till Anita Helgesdotter 0702994181

anita.helgesdotter@hotmail.se

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar

informeras bl.a. om eventuell nyutgivning av

"Den allra vanligaste människan"

och om Emilia Fogelklous gravplats.

 


 

VÄGAR TILL INRE VERKLIGHET

Andlig erfarenhet och mystik tradition
 
 En skrift från Eckhartstiftelsen om Emilia Fogelklou.
 
 Ur innehållet:
 Ljus finns ändå - Lisbeth Gustafsson
 Ett annat sätt att se - Erika Dahlén
 Ett brev till Emilia - Julia Ryberg
 Se människan - om dialog som teologisk praktik.
Hedersdoktorsföreläsning av Lisbeth Gustafsson 2015.
 Att gå ut är att gå in - om Mäster Eckhart - Bo Pehrsson.
 
 Pris 50 kr plus frakt.

 Beställs från: lisbeth@transverba.com eller 070 6517898.

 


 

Kallelse till årsmöte 2016

Söndag 1 maj Kl. 13.00 på Abrahamsgården i Norberg
För ankomstfika 12.30 behöver vi anmälan senast 30/4 kl. 17.00
till 070 299 4181 (Anita Helgesdotter) Direkt efter årsmötet har vi  ett miniseminarium om E.F. till 16.00.

Lätt förtäring ingår, anmäl  också till det senast dagen innan


 

Kallelse till årsmöte 2015

Medlemmar kallas,
och övriga intresserade är välkomna om de anmäler sig senast 23/4
till årsmöte i Mariagården i Norberg
lördagen 25 april kl. 13.00.
Direkt efter gängse årsmötesförhandlingar informeras om vad som pågår
i "Emilia Fogelklouarbetet", om nya artiklar et c. samt kommande program.
 
Upplysningar lämnas gärna av ordf. Anita Helgesdotter (070 299 4181)
anita.helgesdotter@hotmail.se
 


 2014

Kallelse till
Årsmöte söndag 27 april 2014 kl. 13.00 på Abrahamsgården i Norberg.
Upplysningar lämnas gärna av Anita Helgesdotter 070-299 41 81

Samtal om Emilia Fogelklous förhållande till naturen och det andliga

direkt efter förhandlingarna.

 


År 2013

KALLELSE:
Årsmötet 2013 äger rum lördagen 27 april kl. 12.30 i Mariagården i Norberg.

Handlingar delas ut innan årsmötet (Från kl. 11.00).
Sedvanliga årsmötesförhandlingar som inleds med att vi minns Malin Bergman Andrews
som lämnade jordelivet 10 december 2012. En svår förlust för vårt sällskap. Men vi har många ljusa minnen.
Efter förhandlingarna hoppas vi få en fin stund tillsammans med minnen av både Emilia Fogelklou och Malin.Andrews.

Upplysningar lämnas gärna av Anita Helgesdotter
Telefon: 0223-20235
Mobil:  070-299 41 81

 

OBS att det går bra att betala in medlemsavgiften till

Emilia Fogelklousällskapet Plusgiro: 40 60 16-6


Tidigare händelser

 

Till start 


Emilia och Arnold