Aktuellt

SÖNDAG 15 OKTOBER kl. 14.15-16.00 i Hartwickska huset, S:t Paulsgatan 39 A Stockholm

"Hjärnövermättning och hjärtehunger.

Bildningsideal och pedagogiska visioner i Emilia Fogelklous författarskap1902-1931"

Charlott Wikström berättar om sin bok, doktorsavhandling vid Umeå universitet 26 maj i år.

Vi får tillfälle till samtal och lite enkelt mingel + bokförsäljning. Därför ber vi om anmälan (gäller även p.g.a. lokalens storlek)

så snart som möjligt och senast 6/10 till Anita Helgesdotter, tel.  070 299 41 81 (gärna via sms)

 

Söker du någon Emilia-bok är du välkommen att kolla om den finns hos mig och kan tas med till Stockholm.

Har du inte betalt medlemsavgift och vill vara med, kan du sätta in 100 kronor på bankgiro 5338-7627, glöm då inte namn och adress!

 


 

Årsmöte  2023

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SÖNDAG 23 APRIL 2023

Mariagården, Norberg (Ingång från N. Kyrkogatan)

 

Handlingar finns att tillgå från 12.10

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar

samtalar vi om Emilia i våra hjärtan och tankar.

Böcker finns till försäljning.

Enkel förtäring (Anmälan före 12.00  tisdag 18/4

tel. 070 299 41 81, Anita H.)

 

Därefter deltar vi som vill och kan från 14.30  i 

Världsbokdagsprogrammet på 

Norbergs bibliotek.

Mats Söderlund talar då om sina två nyutkomna böcker

Härlig är jorden och Eskatos

(Kl. 18.00 ges teaterpjäsen Lifsens rot)

 

 


 

 

 

Styrelse består av : Anita Helgesdotter, ordf., Bibbi Bengtsson, sekr., Birgitta Wistrand, kassör, Kerstin Lindberg, och Ulf Agnér med Eva Lund och Cecilia Nahnfeldt som ersättare.

Vi hoppas snart kunna berätta lite om på vilka sätt Emilia Fogelklou 50 år efter sin död fortfarande intresserar och inspirerar i olika sammanhang. 

Det händer då och då att vi får frågor om Emilias böcker. Det gör att vi vill uppmana er att låna på biblioteken för att inte allt för många ska sorteras bort. (Trasiga dubbletter ska förstås inte vara hyllvärmare i magasinen, men nog borde Malin Bergman Andrews biografi och Emilias Arnold vara lätta att hitta!? Liksom Ulrika Knutsons  urval av Emilias essäer  "Emilia Fogelklou. Sökare, stigfinnare och gränsöverskridare" (Knutsons "Kvinnor på gränsen till genombrott" är nog den som hittas utan svårighet)." Den allra vanligaste människan" är den Fogelkloubok som kom ut i nyutgåva på Libris 2017, den finns på förlaget och i boklådor och borde hittas på biblioteken.

Den fråga som lätt ställer sig i dag är Vad skulle Emilia sagt om 24/2 2022 och utvecklingen och framtiden, vad hade hon sagt innan krigsutbrottet? Det får vi samtala med varandra om. Ljus finns ändå.

 

 

 

Emilias syn på fred -

Alltid aktuell och fördjupar synen på fred till att vara en livshållning.

 

TeoTalk här med Cecilia Nahnfeldt

 


 

Kallelse till årsmöte 2022  i Emilia Fogelklousällskapet

 

23 april 11.30 på Mariagården i Norberg (ingång från Norra Kyrkogatan)

 

11.30    Årsmöte (Handlingarna finns tillgängliga från 10.30)

12.00    Om Emilia Fogelklou. Forskaren och docenten Cecilia Nahnfeldt berättar under rubriken "Fred kräver allvar och mod"  vi samtalar därefter

13.00   Lättlunch och fortsatt samtal  (OBS anmälan till lunchen  senast 19 april kl. 17.00!)

Sammankomsten beräknas vara slut cirka 14.30.

 

Kontakta gärna  ordföranden, Anita Helgesdotter för frågor och absolut för anmälan till lättlunchen! (070 2994181 eller anita.helgesdotter@hotmail.se)
 

Frågor inför årsmötet kan även ställas till någon annan styrelsemedlem Birgitta Wistrand (birgitta.wistrand@littvet.uu.se) Kerstin Lindberg (kerstin.ee.lindberg@gmail.com),

Ulf Agnér (ulf.agner@me.com) eller Bibbi Bengtsson (bi.bengtsson.bb@gmail.com)

 

(Möjlighet finns att fortsätta fira Världsbokdagen på Norbergs bibliotek. Bl.a. berättar Mats Hellstrand om sitt skrivande och om sin bok "Hemligt kontrakt")


 

 

2021
 

NAMNSDAGSKALAS I EMILIA FOGELKLOUSÄLLSKAPET 14 NOVEMBER

 

Emilias namnsdag firas i år söndag 14/11 kl. 13.00 -15.30

i Skeppsholmsstudion, Slupskjulsvägen 34 

på Skeppsholmen i Stockholm (promenera t.ex. från 
Nationalmuseum  över bron och gå sedan till vänster)

Sockor anbefalles eftersom vi får fira i en dansstudio.

Vi kalasar på namnsdagstårta och samtalar om Emilia 

och hennes verk under rubriken "Emilia i våra hjärtan"

(Ta gärna med ett eller några citat)

Medlemmar betalar 50kr./person och övriga 75 kr.

Anmälan senast torsdag kväll 11/11 till 070 299 41 81 (gärna sms)

eller via mail till anita.helgesdotter@hotmail.se

 


 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  LÖRDAGEN 18/9 2021

På Mariagården i Norberg (plan 3)

 

På grund av pandemin och vår kassör Birgitta Jubells hastiga död i sommar kommer årsmötet att äga rum först 18 september.

Som vanligt har vi lite kringprogram enligt nedan.

Välkommen med anmälan senast 15/9

 till Anita Helgesdotter (0702994181) eller via mail: anita.helgesdotter@hotmail.se

 

PROGRAM

12.00  Lättlunch

13.00  Årsmötesförhandlingar

14.00  Emilia för 100, 90, 80 och 75 år sedan

Avslutning  15.30 (eller strax efter)

 

 


 

2019

Medlemsavgift: 100 kr per år Bankgiro 5338-7627
 

(Glöm inte att ange både Emilia Fogelklousällskapet och ditt namn!)
 

Årsmöte hålls i Norberg

EMILIA FOGELKLOUSÄLLSKAPET

kallar till ÅRSMÖTE måndag 29 april 13.30-15.00

på Mariagården i Norberg.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar följda av samtal.

 

Den som vill vara med och äta en enkel lunch på lokal

12.30 (kostnad 50-75 kr) och/ eller "mingelfika" 15.00-15.30

måste anmäla det senast 25/4

Anita Helgesdotter, ordförande 

anita.helgesdotter@hotmail.se  eller tel. 070 299 41 81)

 

 


2018

EMILIA FOGELKLOU, STUDIEKAMRATEN OCH TIDEVARVET
 

HÖSTMÖTE I NORBERG LÖRDAG 17 NOVEMBER 2018

på NEED COFFEESHOP vid Torget Kl. 11.30 - 14.30

 

Alla är välkomna efter anmälan till Anita Helgesdotter

via mail eller telefon 070 299 41 81 senast tisdag 13/11.

Efter inledningen med utgångspunkt från de två tidskrifterna

samtalar vi om bildning. Ett brett begrepp!

Kostnaden är 50 kr. för medlemmar och 100 kr. för övriga

Enkel lunch och kaffe ingår. Endast betalning på plats.

Emilia Fogelklousällskapet kommer under slutet av året

att övergå till bankgiro


KALLELSE

ÅRSMÖTE för EMILIA FOGELKLOUSÄLLSKAPET

Söndag 22 april 2018 kl. 14.30

på Mariagården i Norberg

Välkomna!

Upplysningar: Anita Helgesdotter 070 299 41 81


 

 

 

2017

"Den allra vanligaste människan"

Emilia Fogelklousällskapet inbjuder till ett

Miniseminarium onsdag 15 november 2017

kl. 16.30-19.00

i ABF-huset på  Sveavägen 41 Stockholm

studierummet Lappland vån. 5 

Vi börjar med mingel och bokvisning

(även försäljning)

17.00 eller lite senare berättar Ylva Eggehorn,

som skrivit förordet i nyutgåvan av

"Den allra vanligaste människan"

om sin ingång till Emilia Fogelklous författarskap.

Vi får god tid till samtal.

Enkel förtäring ingår i avgiften som är 50 kr.

för medlemmar och 70  kr. för övriga.

Begränsat platsantal!

Anmäl snarast till

Anita Helgesdotter (ordförande)

070 299 41 81 anita.helgesdotter@hotmail.se
 


Höstträff

Medlemmar i Emilia Fogelklousällskapet
och andra intresserade

är välkomna till

HÖSTTRÄFFEN lördagen 7 oktober

kl. 12.30-15.30 i Sockenstugan i Karbenning

Vi kommer att samtala om Emilia och hennes verk

och inte minst om hennes verksamhet inom

Västmanland och Dalarna.

Den bok som kommer ut i nyutgåva på Libris förlag i november

nämner vi lite särskilt.

Vi besöker också Karbennings kyrka,

där Emilia predikade på nyårsaftonen 1956.

En av dem som berättar är Anders Liljas, som var med den gången.

Anders berättar också om Styrsjöbo och Lederåsen utanför Leksand,

där Emilia tillsammans med maken Arnold (och senare med andra)

tillbringade många fritidsdagar.

En enkel måltid får vi i Sockenstugan. Dagen avslutas med en kort vandring

i Högfors, där Emilia var bofast 1946-1951 och där hon bodde nästan på "halvtid"

ytterligare c:a 5 år.

Kostnad: 70 kr. för medlemmar 100kr/pers. för övriga anmälda.

Anmälan till Anita Helgesdotter (070 299 41 81) senast 4/10 kl 12.00

anita.helgesdotter@hotmail.se


 

Årsmöte 2017

 

Emilia Fogelklousällskapets årsmöte äger rum

på Mariagården (3:e våningen) i Norberg

lördag 22 april kl.13.00.

Välkommen redan kl. 12.00 då vi äter en lättlunch,

men till den måste man anmäla sig, helst en vecka

innan till Anita Helgesdotter 0702994181

anita.helgesdotter@hotmail.se

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar

informeras bl.a. om eventuell nyutgivning av

"Den allra vanligaste människan"

och om Emilia Fogelklous gravplats.

 


 

VÄGAR TILL INRE VERKLIGHET

Andlig erfarenhet och mystik tradition
 
 En skrift från Eckhartstiftelsen om Emilia Fogelklou.
 
 Ur innehållet:
 Ljus finns ändå - Lisbeth Gustafsson
 Ett annat sätt att se - Erika Dahlén
 Ett brev till Emilia - Julia Ryberg
 Se människan - om dialog som teologisk praktik.
Hedersdoktorsföreläsning av Lisbeth Gustafsson 2015.
 Att gå ut är att gå in - om Mäster Eckhart - Bo Pehrsson.
 
 Pris 50 kr plus frakt.

 Beställs från: 
lisbeth@transverba.com eller 070 6517898.

 


 

Kallelse till årsmöte 2016

Söndag 1 maj Kl. 13.00 på Abrahamsgården i Norberg
För ankomstfika 12.30 behöver vi anmälan senast 30/4 kl. 17.00
till 070 299 4181 (Anita Helgesdotter) Direkt efter årsmötet har vi  ett miniseminarium om E.F. till 16.00.

Lätt förtäring ingår, anmäl  också till det senast dagen innan


 

Kallelse till årsmöte 2015

Medlemmar kallas,
och övriga intresserade är välkomna om de anmäler sig senast 23/4
till årsmöte i Mariagården i Norberg
lördagen 25 april kl. 13.00.
Direkt efter gängse årsmötesförhandlingar informeras om vad som pågår
i "Emilia Fogelklouarbetet", om nya artiklar et c. samt kommande program.
 
Upplysningar lämnas gärna av ordf. Anita Helgesdotter (070 299 4181)
anita.helgesdotter@hotmail.se
 


 2014

Kallelse till
Årsmöte söndag 27 april 2014 kl. 13.00 på Abrahamsgården i Norberg.
Upplysningar lämnas gärna av Anita Helgesdotter 070-299 41 81

Samtal om Emilia Fogelklous förhållande till naturen och det andliga
direkt efter förhandlingarna.


 


År 2013

KALLELSE:
Årsmötet 2013 äger rum lördagen 27 april kl. 12.30 i Mariagården i Norberg.

Handlingar delas ut innan årsmötet (Från kl. 11.00).
Sedvanliga årsmötesförhandlingar som inleds med att vi minns Malin Bergman Andrews
som lämnade jordelivet 10 december 2012. En svår förlust för vårt sällskap. Men vi har många ljusa minnen.
Efter förhandlingarna hoppas vi få en fin stund tillsammans med minnen av både Emilia Fogelklou och Malin.Andrews.

Upplysningar lämnas gärna av Anita Helgesdotter
Telefon: 0223-20235
Mobil:  070-299 41 81

 

OBS att det går bra att betala in medlemsavgiften till

Emilia Fogelklousällskapet


Tidigare händelser

Emilia Fogelklousällskapet ©

Äldre uppgifter

Den 15 september 1909 tog Emilia Fogelklou (1878-1972) som första kvinna i Sverige sin teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet.

Som förra året firas Emiliadagen 14 november med gemensamt kaffe
vid bokmässan på Örebro slott.

Kontakta gärna Anita Helgesdotter tfn 0223-20235 eller
mobil 070-299 41 81.

 

Vi sällskapets sammankomster säljs böcker till medlemspris.

Ulrika Knutsons texter i urval, Emilia Fogelklou Sökare, stigfinnare och gränsöverskridare

Samtidigt med denna utgivning sker också en nyutgivning av Arnold
 

 De finns också till försäljning på Verbum förlag

Lördag 12 september Emiliaseminarium
på Kyrkbacksgården i Västerås.
 Tid 13.00 - 15.30

Boken "Emilia Fogelklou Sökare, stigfinnare och gränsöverskridare. Texter i urval och med introduktioner av Ulrika Knutson" presenteras och finns till försäljning liksom den nya utgåvan av Arnold.
(Cordia, Verbum Förlag AB)

Vi lyssnar till Emilia Fogelklou om Ellen Key i en
radioinspelning från 1943.
Vi delar med oss av egna berättelser om "Möten med Emilia".
Några berättar för alla innan vi samtalar i mindre grupper.

Avgift inkl. kaffe/te 50 kr för medlemmar 80 kr för övriga.

I samarbete med Västerås domkyrkoförsamling och Sensus.


15 september, 100 - årsdagen  av Emilia Fogelklous teologie kandidatexamen.

13.00  Miniseminarium i Kyrkans hus. (på Sysslomansgatan nära Ofvandals konditori) Ulrika Knutson berättar om sin nya bok. Lisbeth Gustafsson och flera andra berättar om sina "Möten med Emilia Fogelklou".
Här samarbetar EF-sällskapet med Avdelningen för kyrkolivets utveckling.

15.00 Boksläpp i Studentbokhandeln.
16.00 Sällskapsträff i Prästgårdsvillan.
18.15-20.00 Emilia Fogelkloukväll med Elisabet Hermodsson nära vän till Emilia och Cecilia Nahnfeldt forskare teologie doktor. Teologiska institutionen vid Engelska parken (Eng 1-0062).

I samarbete med teologiska föreningen
och jämställdhetskommittén  vid Uppsala Universitet

Anita Helgesdotter 0223-202 35/ 070-299 41 81 svarar gärna på frågor och tar emot anmälningar senast dagen innan resp. sammankomst (gäller absolut för Kyrkbacksgården och Prästgårdsvillan, men bra också inför Kyrkans Hus)
Eller skriv till Anita Helgesdotter, Ringvägen 3 A, 738 32 Norberg
 


På Bokmässan i Göteborg blir det två program om E.F. På Forskartorget kl. 16.10 -16.40 är rubriken: Emilia Fogelklou – religiös tänkare i världen. Ett samtal mellan historikern Eva Österberg och religions-filosofen Catharina Stenqvist. På ”Se människan-scenen” kl. 17.30 -17.50 samtalar Ulrika Knutson och Lisbeth Gustafsson om Emilia Fogelklou. Båda programmen äger rum fredagen 25/9.


Hela programmet som pdf-fil


Tidigare programpunkter 2009

Lördagen 25 april i Mariagården i Norberg (vid kyrkan)
Kl 13.30 Årsmöte i Emilia Fogelklousällskapet


16-17 maj Emiliadagar hos Birgittasystrarna i Hosjö
Vi promenerar i parken och samtalar både spontant
och i ordnad form om Emilia och hennes skrifter.


Program 2008

HÖSTTRÄFF 2008

 

Eftersom vi ville att medlemmar i EF-sällskapet skulle kunna vara med på tidevarvsseminariet i oktober har vi beslutat att inte samlas till Emiliaseminarium i år. I stället hoppas vi att många av medlemmarna ska kunna träffas i samband med Bokmässan i Örebro.

 

EMILIADAGEN 14 NOVEMBER träffas vi alltså på Örebro slott.

Vi finns i minglet så tidigt vi kan, särskilt riktar in oss på att delta i seminariet i Stora salen 16.00 – 16.45. Författaren Helena Henschen berättar då under rubriken

Porträtt av en revolutionerande kvinna om sin farmor Signe Thiel, som bl.a. fanns i kretsen kring Ellen Key. Bokens titel är "Hon älskade".

 

Alla som kan dricker namnsdagskaffe 14.45.
 

För övrig kontakt under dagen har vi De litterära sällskapens salong som träffpunkt, det är ju naturligt att sammanstråla i närheten av Elin Wägner.Emilia Fogelklousällskapets medlemmar
inbjuds att delta i följande seminarium som arrangeras av

Kulturföreningen Fogelstad

Några platser finna ännu kvar.
Anmälan till Ordföranden

Ebba Johannesson

0150 - 250 22
Mob: 073-700 92 48

Seminarium om Tidevarvet
18 -19 oktober 2008


när nu äntligen alla årgångarna av Tidevarvet finns på DVD och vi kan läsa själva!

Några konventionella, beskedliga och förutsägbara ”tanter” var de ju inte – Fogelstad-kvinnorna! Tankarna i Tidevarvet kommer från ”de radikala, hemlösa vildarnas värld, där vi själva lever” för att låna Elin Wägners ord.

Det sägs ofta att de var före sin tid. Var de inte i själva verket i många avseenden före vår tid? I varje fall är de tankeprovocerande och omruskande också för läsare idag!

DVD:n ”släpps” i anslutning till seminariet och ett par av landets mest Tidevarvskunniga forskare har utlovat sin medverkan som föreläsare och inledare.

Seminariet äger rum på Julita gård ett par mil norr om Katrineholm, inte långt från Fogelstad. Det är främst till för kulturföreningens egna medlemmar, men också medlemmar i våra systerföreningar Elin Wägner-, Kerstin Hesselgren- och Emilia Fogelklou-sällskapen är välkomna. Deltagarantalet är maximerat, så det gäller att anmäla sig i tid.

Vi har hyrt hela vandrarhemmet på Julita gård och kommer att inta huvudmåltiderna på Julita Wärdshus.

Att delta i seminariet kostar 600 kronor. Det man betalar är måltiderna. Kulturföreningen står för föreläsare, lokaler och övernattning i vandrarhemmet. Det är tack vare Karl Staaff Stiftelsens generositet som kulturföreningen kan subventionera på detta vis.

PROGRAM FÖR TIDEVARVSSEMENARIET

 

LÖRDAG 18 OKTOBER

13.00

......

Lunch på Julita värdshus

14.15

 

” Tidevarvet DÅ”. Docent Gunilla Domellöf ger bakgrund, sammanhang och frågeställningar.

 

 

Kaffepaus

16.15

 

Gruppsamtal

18.00

 

Middag

19.30

 

”Hembygdsafton” hette det på Fogelstad!

 

 

 

SÖNDAG 19 OKTOBER

 

 

Frukost och egen tid

10.00

 

  ”Efter Tidevarvet ”. Fil.dr Katarina Leppänen om tidevarvskvinnornas tänkande efter det att tidningen upphört, ledande till ….

11.45

......

….gruppsamtal om tidevarvstankarna och
dagens frågor och utmaningar. .

12.30

 

Lunch

13.30

 

Sammanfattning och avslutning

15.30

 

Avfärd

 

En av våra systerföreningar

Kulturföreningen Fogelstad

 
Mariagården i Norberg

Söndag  20 Juli  2008 kl. 17.30 - 20.30
Program om Emilia Fogelklou
på 130 - årsdagen

 

17.30 "Emilia och Arnold", Birgitta Hagberg
 

"Emilia Fogelklou och Elin Wägner", Solveig Hammarbäck
 

"Ili och kväkarna", Karin Ern
 

ca: 20:00 Samtal över en kopp te

Ett program i samarbete mellan Emilia Fogelklousällskapet och Norbergs församling
 


Årsmöte lördagen 19 april 13.00
 

Emilia Fogelklou som förebild och föregångare. Prästen och forskaren Agneta Lejdhamre berättar
 

15:00 Samtal om Emilia i Litteraturen
 

16:00 Kaffe/Te
 


Tidigare program  2007

Lördag 15 september  Christina Doctare och Doctor Sister Austin till Kyrkbacksgården i Västerås. Programmet om Kropp, själ och ande.  b
Sister Austin, nunnan och ayurvedaläkaren från Indien talar engelska. Läkaren, författaren och samhällsdebattören Christina Doctare talar svenska och sammanfattar dessutom på svenska vad Sister Austin säger.

 

Programmet anordnas av Västerås stifts opretentiösa kvinnoakademi. Eftersom flera av Emilia Fogelklousällskapets medlemmar har anmält sig visar vi på också detta tillfälle att mötas:
 

Lördag – söndag  ”Matriarkernas öden och äventyr”

Inger Ljung, docent i Uppsala ger en orientering om hur kvinnor i allmänhet hade det under den tid som behandlas i Första Mosebok. Lina Sjöberg , nybliven teol.dr. och författare går mer in på matriarkerna och skönlitteraturen. Vi får höra om kopplingar mellan teologi/bibelvetenskap och konst, särskilt med Sara Lidmans och Anita Goldmans läsning av bibeltexterna.

Lördag kväll övergår vi till läsningar utifrån Emilia Fogelklou och några andra kvinnor i tidigare generationer

Vi fortsätter under söndagen, men då kommer stillhet och tystnad att ha ganska stort utrymme. Ett par alternativ för ”Emiliavandring” kommer att finnas.

 

Emiliakretsen

20 kr per person och år läggs till inköp av Fogelklou-litteratur som tills vidare finns för utlåning via Anita Helgesdotter. Böckerna finns med på ”Emiliaaktiviteter”. Emiliakretsen träffas en gång om året för att ”fira” Emilia Fogelklous namnsdag.

 

VÅRT ANSVAR FÖR FRED OCH FRIHET
Temadag i Norberg

 

Fred med jorden och fred/frid på jorden, vårt ansvar för freden och friheten, det finns mycket att fundera över och att samtala om under ett par eftermiddagstimmar tillsammans och hemma i våra egna kammare och våra omgivningar. En del av oss är inspirerade av den globala fredstanken, andra tänker kanske främst på kvinnofrid, arbetsfred eller Elisabeth Tamms och Elin Wägners bok ”Fred med jorden”…

Emilia Fogelklousällskapets årsmöte kl. 13.00 är öppet för alla intresserade. (E.F. var en av de kvinnor som 1915 samlades i Haag för att mitt under första världskriget tala om fred.)


Emilia och Arnold

Till start