Emilia Fogelklou - en kort biografi


Foto: Sw. Swensson, Kristinastad

1878 Född i Simrishamn den 20 juli

1899 Avgångsexamen från Högre Lärarinneseminariet. Lärare i Göteborg 1901-1905.

1902 Får i Göteborg (29maj) en gudsupplevelse, ”den centrala händelsen” i hennes liv.

1906 Fil.kand. i Uppsala. Ämnen: religionshistoria, litteraturhistoria, teoretisk och praktisk filosofi samt pedagogik.

1907 Ger ut boken ”Frans av Assisi”

1909 Teologie kandidat i Uppsala, som första kvinna i Sverige

1911-15 Lärare vid Djursholms samskola

1915 Deltar i kvinnornas fredsmöte i Haag

1918-19 Adjunkt, sedan lektor vid seminariet i Kalmar

1919 Ger ut biografin ”Birgitta”, om den heliga Birgitta

1920-talet Ger ut ett tiotal böcker i bland annat psykologi, religion och samhällsvetenskap

1922 Giftermål med Arnold Norlind, docent i geografi och Dante-översättare. De bosätter sig i Jakobsberg.  Arnold Norlind dör 1929

1922 Deltar i förtroenderådet för den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad i Julita.
Fogelstadgruppen bestod av radikala kvinnor (författare, lärare, journalister, konstnärer och politiker) som under åren 1925-1954 anordnade årligen återkommande kurser för kvinnor från alla samhälls- och yrkesgrupper. I kurserna ingick historia, samhällskunskap, politisk orientering, rollspel, muntlig framställning, teater, sång och musik m.m.    

1930 Svenska Amerikastiftelsens Zornstipendiat för studier i sociologi och tillämpad psykologi vid Columbia University

1935 Deltar i bildandet av ett svenskt kväkarsamfund, (Vännernas samfund i Sverige)

1941 Teologie hedersdoktor i Uppsala, som första kvinna i Sverige

1943 Ledande insats vid tillkomsten av Internationella Arbetslag, IAL, en organisation i kväkarregi för återbyggnadsarbete efter kriget.

1946 Flyttar till Högfors herrgård i Västmanland där hennes väninna Florrie Hamilton bor. E.F. bor i egen stuga men äter middag på herrgården. Hon arbetar med sina böcker, föreläser, korresponderar flitigt och har psykologisk rådgivning i Bergslagen och Västerås. Efter cirka 5 år i Högfors bor hon omväxlande i Lund och Högfors..

1962 Flyttar till ett pensionärshem i Djursholm      

1966 Flyttar till stiftelsen Andreas Ands minne i Uppsala

1972 Död i Uppsala den 26 september

Foto från nutiden

Adressen för Emilias barndomshem är Simrisvägen 1 i Simrishamn som det ser ut i 2016

Kyrkan i Simrishamn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilia Fogelklou 1952

Till start