Välkommen till en hemsida om
Emilia Fogelklou och hennes gärning


Foto: Atelier Håkan Lindqvist 1945

"Att älska är ju verkligen att leva."
Ur Form och strålning (1958) s.203

Till start

Emilia Fogelklousällskapet ©