Emilia Fogelklousällskapet

Medlemsavgift: 100 kr/år.

Bankgiro 5338-7627

 

(Glöm inte att ange både Emilia Fogelklousällskapet och ditt namn!)
 

Årsmöte se Aktuellt


Emilia och Florrie Hamilton i trädgården på Högfors

 Ordf. Anita Helgesdotter
Ringvägen 3A
738 32 Norberg

Mobil:  070-299 41 81

E - post till föreningens ordförande anita.helgesdotter@hotmail.se

E-post ang. hemsidan

 

För kontakt angående hemsidan
E-post: marianna@agetorp.se

Till start