Emilia Fogelklousällskapet

Sällskapet vill sprida kännedom om Emilia Fogelklou
och verka för att hennes verk blir tillgängliga och aktuella.
Dessutom ordnas seminarier, retreater, uppläsningar och
andra arrangemang där vi tillsammans med andra vill lyfta
fram Emilia Fogelklous författarskap och gärning.
Emilia Fogelklousällskapet bildades 21 juli 2004 i Norberg, som inte ligger långt ifrån Högfors
där Emilia Fogelklou bodde 1946 – 1951.

Medlemsavgift: 100 kr
 Bankgiro 5338-7627


(Glöm inte att ange både Emilia Fogelklousällskapet och ditt namn!)
 

Årsmöte  Se under  Aktuellt

Ordf. Anita Helgesdotter
   
Mob: 070-299 41 81

E - post till föreningens ordförande anita.helgesdotter@hotmail.se

 

Till start